Dành cho nhà đầu tư

 • Công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn TNR.BOND - Tải về
 • Công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn TNR.BOND08 - Tải về
 • Công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn TNR.EVERGREEN - Tải về
 • Công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn TNR.FIVESEASONS - Tải về
 • Công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn TNR.GOLDSTAR - Tải về
 • Công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn TNR.SKYPARK - Tải về
 • Công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn TNR.STARS - Tải về
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam - Tải về
 • Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam - Tải về
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam - Tải về
 • Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam - Tải về
 • Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ - Tải về
 • Thông báo về việc thay đổi đại lý phát hành, lưu ký và thanh toán trái phiếu - Tải về
 • Công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn TNR.GOLDSEASON - Tải về
 • Thông báo v/v thay đổi ngày hoàn thành đợt phát hành dự kiến và ngày đáo hạn dự kiến trái phiếu - Tải về
 • Công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn TNR.BOND.SAPPHIRE.10 - Tải về
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
 • CSKH1
  0963 11 89 89
 • CSKH2
  093 915 8868