Dự kiến tiến độ xây dựng tòa Ruby 1,2,3,4 khu Ruby dự án Goldmark City

07/10/20151203

Tháng 2/2015 ký hợp đồng mua bán và thanh toán 20% tổng giá bán căn hộ, dự kiến tiến độ xây dựng: Biên bản nghiệm thu phần móng.

 • Ngày 15/5/2015 thanh toán 10% tổng giá bán căn hộ. Dự kiến tiến độ xây dựng: Thi công bê tông cốt thép tầng 5.
 • Ngày 15/8/2015 thanh toán 10% tổng giá bán căn hộ. Dự kiến tiến độ xây dựng: Thi công bê tông cốt thép tầng 15
 • Ngày 15/11/2015 thanh toán 10% tổng giá bán căn hộ. Dự kiến tiến độ xây dựng: Thi công bê tông cốt thép tầng 25
 • Ngày 15/02/2015 thanh toán 10% tổng giá bán căn hộ. Dự kiến tiến độ xây dựng: Thi công bê tông cốt thép tầng 35
 • Ngày 15/5/2016 thanh toán 10% tổng giá bán căn hộ. Dự kiến tiến độ xây dựng: Xây trát mặt ngoài toà nhà.
 • Dự kiến tháng 3/2017 ( có thể sớm hoặc muộn hơn 90 ngày ) thanh toán 30% tổng giá bán căn hộ và 2% kinh phí bảo trì.  Đây là giai đoạn bàn giao căn hộ cho khách hàng.Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
 • CSKH1
  0963 11 89 89
 • CSKH2
  093 915 8868