TÌM KIẾM
  • THƯƠNG HIỆU
  • TNR Gold
4
Sống chuẩn vàng
Sống chuẩn đẳng cấp
Chúng tôi đầu tư và phát triển các dự án mang giá trị " Vàng " tại các thành phố lớn trên cơ sở bền vững và tầm nhìn dài hạn. Hệ giá trị " Gold " là chuẩn mực từ tiện ích tới dịch vụ tích hợp hoàn hảo bên trong mỗi dự án, từ phối cảnh thiết kế cho tới thi công xây dựng, từ quản lý điều hành cho tới đội ngũ vận hành chuyên nghiệp.
4

TỰ HÀO ĐƯỢC VINH DANH TẠI CÁC GIẢI THƯỞNG LỚN

TNR Holdings Việt Nam

Care Special Recognition for Positive Construction Practices 2019