Cao Phong hưởng lợi từ tuyến đường trọng điểm Hoà Bình - Mộc Châu