Huyện Đông Hải (Bạc Liêu) phấn đấu từng bước đạt các tiêu chí nâng lên thị xã