TÌM KIẾM

Huyện Đông Hải (Bạc Liêu) phấn đấu từng bước đạt các tiêu chí nâng lên thị xã

31/12/2021
Share

Huyện Đông Hải với quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao, sáng tạo và quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội. 

Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển của tỉnh

Huyện Đông Hải có tiềm năng và thế mạnh khai thác, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối và phát triển năng lượng cùng với hệ sinh thái rừng ngập mặn thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái ven biển và năng lượng sạch. Đặc biệt mô hình nuôi tôm siêu thâm canh đang phát triển mạnh, đạt sản lượng cao. ​

​​

Đến nay, 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tiếp tục xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao và kiểu mẫu theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; ưu tiên đầu tư xây dựng xã Định Thành A và xã Điền Hải đạt chuẩn NTM nâng cao. 

Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân, đặc biệt là công tác giảm nghèo, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được ổn định. Năm 2020, Huyện đã hoàn thành đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Điện gió (ĐH1) và triển khai dự án Điện gió (ĐH2), Điện năng lượng mặt trời; các dự án đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện 3 pha phục vụ vùng nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh.

Cùng với đó, huyện Đông Hải tiếp tục đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, phát triển đồng bộ cơ sở vật chất, thiết bị trường học tương xứng với mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện công tác giảm nghèo hiệu quả, bền vững kết hợp với xây dựng NTM.

Đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng, nỗ lực đổi mới sáng tạo

Mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trọng Hán, cho biết: Xây dựng huyện trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển của tỉnh, phấn đấu đạt các tiêu chí nâng lên thị xã.

Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tiếp tục xúc tiến, mời gọi các thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của huyện, tập trung xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Đến năm 2021, bình quân thu nhập đầu người 63,3 triệu đồng/người/năm. tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn khoảng 1,15% (tức là giảm 0,21% tương đương 80 hộ).

 

“Cùng với đó, những thành tựu đạt được nêu trên thể hiện sự nỗ lực, thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đồng thời khẳng định sự đúng đắn trong định hướng phát triển và tính hiệu lực, hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, thời gian tới còn nhiều khó khăn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Do vậy, huyện Đông Hải phải đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng, nỗ lực đổi mới sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Chính vì vậy, để xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới,.. thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đông Hải phát triển ổn định và bền vững” - Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trọng Hán nhấn mạnh.​

​Nguồn: Báo Pháp Luật

Edit item