TNR Holdings và bài toán chiến lược tại thị trường Uông Bí